Feuerbachova kružnice

Feuerbachova kružnice

Konstrukce Feuerbachovy kružnice   Učebnice: Planimetrie   Popis materiálu Materiál je spíše rozšiřujícím učivem do planimetrie nebo do matematického semináře. Jedná se o konstrukci Feuerbachovy kružnice, u které je možno zobtazit/skrýt všech devět bodů,...
Euklidova věta o výšce

Euklidova věta o výšce

Euklidova věta o výšce   Učebnice: Planimetrie   Popis materiálu Řešíme příklad  Je dán  trojúhelník ABC. Sestrojte trojúhelník a následně čtverec se stejným obsahem jako má trojúhelník. Velikosti zadaných veličin jsou nastavitelné a díky tomu můžeme...
Cramerovo pravidlo

Cramerovo pravidlo

Řešení soustavy čtyř rovnic Cramerovým pravidlem   Učebnice: Rovnice a nerovnice   Popis materiálu Do tabulky v pravé části materiálu vložíme matici soustavy čtyř rovnic o čtyřech neznámých. Determinant soustavy musí mít nenulovou hodnotu, jinak řešení...
Soustava rovnice kvadratické a lineární

Soustava rovnice kvadratické a lineární

Soustava lineární a kvadratické rovnice   Učebnice: Rovnice a nerovnice   Popis materiálu Do vstupního pole zadáme soustavu. Vidíme grafické řešení soustavy a můžeme si nechat zobrazit výsledek.   Materiál...
Soustava dvou lineárních rovnic

Soustava dvou lineárních rovnic

Soustava dvou lineárních rovnic   Učebnice: Rovnice a nerovnice   Popis materiálu Pomocí parametrů a, b, c a d si zvolíme lineární soustavu. Vidíme grafické řešení soustavy a můžeme si nechat zobrazit výsledek.   Materiál...
Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek   Učebnice: Základní poznatky matematiky   Popis materiálu Volíme různé dvojice přirozených čísel, sledujeme jejich prvočíselné rozklady a poté si můžeme zobrazit největší společný dělitel a nejmenší...