Lineární funkce

Lineární funkce

Lineární funkce   Učebnice: Funkce   Popis materiálu Jednoduchý applet s možností nastavování parametrů funkce a sledování chování grafu funkce.   Materiál...
Feuerbachova kružnice

Feuerbachova kružnice

Konstrukce Feuerbachovy kružnice   Učebnice: Planimetrie   Popis materiálu Materiál je spíše rozšiřujícím učivem do planimetrie nebo do matematického semináře. Jedná se o konstrukci Feuerbachovy kružnice, u které je možno zobtazit/skrýt všech devět bodů,...
Euklidova věta o výšce

Euklidova věta o výšce

Euklidova věta o výšce   Učebnice: Planimetrie   Popis materiálu Řešíme příklad  Je dán  trojúhelník ABC. Sestrojte trojúhelník a následně čtverec se stejným obsahem jako má trojúhelník. Velikosti zadaných veličin jsou nastavitelné a díky tomu můžeme...
Cramerovo pravidlo

Cramerovo pravidlo

Řešení soustavy čtyř rovnic Cramerovým pravidlem   Učebnice: Rovnice a nerovnice   Popis materiálu Do tabulky v pravé části materiálu vložíme matici soustavy čtyř rovnic o čtyřech neznámých. Determinant soustavy musí mít nenulovou hodnotu, jinak řešení...
Soustava rovnice kvadratické a lineární

Soustava rovnice kvadratické a lineární

Soustava lineární a kvadratické rovnice   Učebnice: Rovnice a nerovnice   Popis materiálu Do vstupního pole zadáme soustavu. Vidíme grafické řešení soustavy a můžeme si nechat zobrazit výsledek.   Materiál...