Euklidova věta o výšce

 

Učebnice: Planimetrie

 

Popis materiálu

Řešíme příklad 

Je dán  trojúhelník ABC. Sestrojte trojúhelník a následně čtverec se stejným obsahem jako má trojúhelník. Velikosti zadaných veličin jsou nastavitelné a díky tomu můžeme následně diskutovat počet řešení v závislosti na konkrétním zadání.