Řešení soustavy čtyř rovnic Cramerovým pravidlem

 

Učebnice: Rovnice a nerovnice

 

Popis materiálu

Do tabulky v pravé části materiálu vložíme matici soustavy čtyř rovnic o čtyřech neznámých. Determinant soustavy musí mít nenulovou hodnotu, jinak řešení pomocí Cramerova pravidla není možné.