Soustava dvou lineárních rovnic

 

Učebnice: Rovnice a nerovnice

 

Popis materiálu

Pomocí parametrů a, b, c a d si zvolíme lineární soustavu. Vidíme grafické řešení soustavy a můžeme si nechat zobrazit výsledek.